เลือกภาษา :

News & Update

ช่าวสารและกิจกรรมอัพเดท

ร้านนิตยาไก่ย่างร่วมออกร้านที่ The EM District World’s Pop-Up Beach

ร้านนิตยาไก่ย่างได้มีโอกาสร่วมออกร้านที่งาน The EM District World’s Pop up beach ในวันที่ 7-13 เมษายน 2559

IMG_3518IMG_3514IMG_3532IMG_3494IMG_3534


Copyright 2016 Nittaya Kaiyang. All rights reserved.

Top