เลือกภาษา :

News & Update

ช่าวสารและกิจกรรมอัพเดท

ร้านนิตยาไก่ย่างเข้าร่วมโครงการรณรงค์ “ลด-เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร” กับกรมอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

ตามที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้จับมือกับ 14 องค์กรภาคเอกชน ร่วมรณรงค์เลิกใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากในโฟมพบสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ ร้านนิตยาไก่ย่างขอร่วมเป็นหนึ่งใน 14 องค์กรที่เห็นความสำคัญของการเลิกใช้โฟมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ดังนั้นคุณลูกค้าจึงไว้ใจได้ว่าร้านนิตยาไก่ย่างไม่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารอย่างแน่นอนคะ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลูกค้าและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่กับคนไทยไปนานๆคะ

c5k296byoukeFullSizeRender


Copyright 2016 Nittaya Kaiyang. All rights reserved.

Top