เลือกภาษา :

News & Update

ช่าวสารและกิจกรรมอัพเดท

ร้านนิตยาไก่ย่างเข้าร่วมงาน “เทิด ด้วย ทำ” จัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ร้านนิตยาไก่ย่างได้รับเกียรติจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ให้เข้าร่วมขายอาหารและเครื่องดื่มในงาน “เทิด ด้วย ทำ” ซึ่งเป็นงานที่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างจิตสำนึก และผลักดันสู่การลงมือทำ โดยการนำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการนี้รายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านนิตยาไก่ย่างได้บริจาคให้มูลนิธิอุทกพัฒน์โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

 

news3_1

news3_2


Copyright 2016 Nittaya Kaiyang. All rights reserved.

Top